Валери Добрев

Валери Добрев

Валери Добрев

Валери е опитен Backend Blockchain Developer с остро око за детайлите. Работата като ръководител на екип в Encorp.io му е дала представа както за софтуерните, така и за бизнес аспектите на стартиращите фирми. Експертният опит на Валери се крие в изработването на сложни софтуерни архитектури, които безпроблемно включват дизайнерски модели, пригодени да отговорят на специфичните предизвикателства на всеки проект.