Минали издания на SoftUni Fest:

СофтУни Фест 2019

СофтУни Фест 2018