Алекс Колчев

Алекс Колчев

Алекс Колчев

Александър Колчев започва кариерата си като програмист и много скоро след това работата му се превръща в хоби. Няколко години по-късно започва работа в SmartIT, където работи по интересни проекти в сферата на FinTech. С времето решава да тръгне по мениджърския път на кариерно развитие и се радва, че SmartIT му дава възможността да го постигне. Преди 3 години той става Team Lead на екип от програмисти, а в началото на тази година поема позицията ръководител на отдел “Разработване на софтуер и интеграция на системи” в SmartIT. В момента прави това, което му харесва и може най-добре – заема ръководна позиция с много отговорности, но също така е близо до програмирането. Така той успява да постигне мечтата си в кариерен план и продължава да е близо до това, което му е хоби.