Александър Иванов

Александър Иванов

Александър Иванов

Александър Иванов е Образователен директор на SoftUni Digital & SoftUni Creative. В периода от 2014 – 2016 е един от учителите по програма “Заедно в Час”, където е преподавал информационни технологии. Бил е Координатор и лектор на международен Еразъм+ проект базиран на метода “обучение чрез преживяване” с обучения в 5 държави. Започва професионалния си път, като вицепрезидент и лидер на локалният трейнинг екип на AIESEC Свищов по време на студентството си в Стопанската Академия, където завършва финанси.