Али Чолаков

Али Чолаков

Али Чолаков

Senior Software Developer | Пощенска банка

Али има повече от четири години професионален опит като Software Developer. Участвал е в разработването на много и разнообразни проекти посредством технологии като ASP.Net Core, PHP, SQL Server, MySQL и др. Част от интересните разработки, с които се е занимавал са, Е-commerce платформа, която обединява производство, складиране и онлайн дистрибуция на стоки, средновековна RPG игра с над 40 виртуални зони, внедряване на ERP решение, което включва сложни процедури за миграция на данни. Али ще бъде жури в категория Програмиране.