Георги Дакашев

Георги Дакашев

Георги Дакашев

Георги Дакашев е в онази част на маркетинга в Теленор, която се занимава със създаването на нови и или редизайна на съществуващи продукти и услуги, използвайки Service Design методология. Има и дългогодишен опит в сферата на човешките ресурси.