Илиян Котев

Илиян Котев

Илиян Котев

Илиян има повече от 11 години опит в банковия сектор, като е заемал различни позиции в ИТ звена. Участвал е в изготвянето и управлението на ИТ стратегии, ръководил е звено по бизнес анализ, управление и моделиране на бизнес процеси с помощта на BPM инструменти. В Пощенска банка управлява 3-годишна стратегия за дигитална трансформация на финансовата институция.