Стефка Дечина

Стефка Дечина

Стефка Дечина

Стефка има над 7 години опит в Маркетинга и Мениджмънта като част от големи международни ритейлъри и FMCG компании. В екипа на æternity Ventures отговаря както за комуницията и рекламата на проектите, така и за безпроблемното протичане на процесите.