Теодора Генова

Теодора Генова

Теодора Генова

Теди е с над 3 години опит в сферата на PR-a и дигиталния маркетинг – винаги от страната на агенциите. В Xplora e част от Social Media екипа, където участва в създаването и прилагането на стратегията в социалните мрежи на голям брой брандове. Работи с компании като Coca Cola Hellenic Bulgaria, Medix, riceUP!, Lexus, Schneider Electric и др. Силно се интересува от възможностите, които Instagram представя на брандовете, както и от B2B сегмента.